INGENIØR • ENTREPRENØR
______
BROGRENEN 10 • 2635 ISHØJ
TELEFON 43 73 04 21 • CVR 71432017
mje@mje.dk

Kære beboer på Kirkebakkevej Vest.

Information mht. asfaltering af Kirkebakkevej Vest

Vi er nu ved at være færdig med Kirkebakkevej Vest og er nået til at vejen skal asfalteres – vejen vil være lukket for til og fra kørsel fra ejendommene nr. 37 til nr. 1 – onsdag den 08.05.2024 fra kl.7.00 til kl. 14.00 – ingen parkering af biler i dette tidsrum vi vil bede jer om at parkere jeres biler på Kirkens parkeringsplads

Parkering af jeres biler må ikke være på vejen da det vil spærre for til- og frakørsel af materialer og arbejdskørsel

Onsdag 08.05.2024 kl. 15.00 er vi færdig med Kirkebakkevej Vest – vi siger tak for tålmodigheden

Alle beboere skal sørge for at have deres biler ude inden lukning, hvis bilerne skal anvendes inden for perioden.
Der vil være adgang for gående/kørestolebrugere forbi asfalteringen.
Hvis der i perioden indebærer tømning af skrald, sørger entreprenøren for at affaldsspande kommer frem til Atterupvej/ Kirkebakkevej Vest.
Vejmyndighed samt Brand og redning og øvrige interessenter informeres om lukning via gravetilladelse.

Er der spørgsmål kontakt M.J.Eriksson A/S Skurby på Østervej, Munke Bjergby

Sorø Forsyning Niels V. Müller tlf. 4058 0398
Formand Klaus Rasmussen tlf. 4051 3007
Projektleder Per Engkebølle tlf. 4015 6173

Med venlig hilsen

Skip to content