Klagevejledning

Har du klaget til Sorø Forsyning over en afgørelse og stadig ikke er tilfreds med den afgørelse som vi har truffet, har du mulighed for at indgive en klage.

Forsyningens afgørelse kan indbringes for:

Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Det koster et klagegebyr, som ikke vil blive tilbagebetalt. På deres hjemmeside kan eventuelle beløbsmæssige grænser oplyses. Klagegangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Mediation vil sige en mæglerfunktion.

Kunden har herefter, såfremt der ikke opnås enighed, mulighed for at indgive klagen til Forbrugerklagenævnet. Det koster et klagegebyr, som vil blive tilbagebetalt hvis klageren får medhold.

Størrelserne af aktuelle klagegebyrer bør fremgå af Konkurrence – og Forbrugerstyrelsens hjemmeside

Kontakt

Sorø Forsyning
Hovedgaden 60
4295 Stenlille

Tlf: 57 87 08 00
mail@soroeforsyning.dk

Åbningstider

Mandag – Fredag – 10.00-12.00
Torsdag tillige – 13.00-15.00

Lukkedage

1. maj • 5. jun • 24 dec • 31 dec

Vagttelefon

Kontakt 57 87 08 00 for at blive stillet om til vagttelefonen i dit område