Brugerundersøgelse Munke Bjergby, etape 1 og 2, 2023.
Trykt: 100 stk
Rest returneret fra uddeler 21 stk
Uddelt: 79 stk
Besvarelser: 18 Stk.

Susanne Christensen foretog lodtrækningen, Niels Müller og Anders Johansen overværede lodtrækningen:

Vinderne af lodtrækningen 03.01.2024 er:

Søbrinken 6
Østervej 17
Østervej 8

Vinderne vil blive kontaktet.

 

Skip to content