Generel information

Her kan du få svar på typisk stillede spørgsmål

Sorø Vandværk er det eneste offentlige vandværk i Sorø Kommune. Stenlille, Dianalund og andre byer forsynes med vand fra almene vandværker.

Vand er en livsnødvendighed. Omkring 70% af et voksent menneskes kropsvægt består af vand. På mange måder er vand en mirakelvæske, som er vigtig for alt levende.

Vandets hårdhed opgives i °dH (tyske grader hårdhed). Vandet fra Sorø Forsynings vandværk er middelhårdt, svarende til 18-20 °dH

Når der bliver arbejdet med vandledningerne, kan det ske, at okkerbelægninger løsner sig fra vandrørenes inderside.

Dette okker kan give vandet et rødbrunt skær og kan give en lugt og smag af jern.

Det er ikke forbundet med nogen sundhedsfare at drikke vand, der indeholder okker, men det kan misfarve vasketøj. De bør derfor vente med at starte Deres tøjvask, til vandet i hanerne igen er helt gennemsigtigt. Skulle De være uheldig at få misfarvet tøjet, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende fremgangsmåde til behandling af tøjet:

50 gram citronsyre blandes i 5 liter vand så varmt som tøjet tillader.
Tøjet lægges i blød fra ½ time til et døgn efter behov.
Gnides og skylles 3-4 gange, evt. sidste gang i maskinen.
Vaskes derefter som normalt.

Løsrevne partikler kan tilstoppe den lille si, der sidder i tuden på vandhanen (der er ofte en tilsvarende si, hvor bruserens blandingsbatteri er tilsluttet). Hvis De får problemer med vandtrykket, bør De rense disse steder.

I forbindelse med ledningsarbejde kan der komme luft i vandledningerne. Derfor kan vandhanerne ”sprutte” første gang der åbnes. Luften kan også give meget små bobler i vandet, der giver vandet et hvidt skær. Dette har heller ikke nogen sundhedsmæssig betydning.

I forbindelse med ledningsarbejder og brud på vandledninger, kan der opstå gener i form af at der lukkes for vandet = vandafbrydelse. Herudover kan der forekomme okker i vandet. Hvis du mod forventning, bliver påført urimelige gener i den forbindelse, kan du kontakte os på telefon nummer 57 87 08 30.

I nedenstående kan du hente det gældende vandregulativ for Sorø Forsyning


Gældende priser kan ses i nedenstående takstblad

Priser for sidste år kan ses i nedenstående takstblad

Sorø Forsyning sender normalt 2 opkrævninger om året. Årsopgørelse med 1. aconto er til betaling den 10. marts. 2. aconto er til betaling den 10. september.

Korrektioner og flytteafregninger sendes løbende.

Ved ejerskifte, skal vandmåleren aflæses og aflæsningen meddeles til Sorø Forsyning. Du kan benytte nedenstående pdf dokument. Når vi har modtaget den udfyldte flyttemeddelelse med aflæsningen og navn på den nye ejer, sender vi en flytteafregning til sælger. Hvis sælger er opkrævet, eller har betalt for meget, vil overskydende beløb, blive udbetalt til sælgers bankkonto/Nemkonto.

Skip to content