Aflæsning af vandmålere 2023

Hvis du får drikkevand fra Sorø Vand A/S bliver din vandmåler fjernaflæst ved årsskiftet 2023/2024.

For at kunne kontrollere vandregningen anbefaler vi, at du selv aflæser vandmåleren ved årsskiftet.

Aflæsningerne af vandmålerne danner også grundlag for opkrævning af vandafledningsbidrag.

Vi udveksler aflæsninger med Dianalund Vandværk.

Hvis du får drikkevand fra Dianalund Vandværk og har mekanisk vandmåler, vil du få et aflæsningskort fra os. Hvis du har elektronisk vandmåler, fjernaflæses den af Dianalund Vandværk.

Dianalund Vandværk har igangsat målerskifte fra mekaniske målere til fjernaflæste, efter aflæsningskort er bestilt. Hvis du modtager aflæsningskort, men har fået skiftet til fjernaflæst måler, skal du ikke indberette aflæsningen.

Vi har desuden aftale om at købe aflæsninger fra følgende vandværker; Frederiksberg Vandværk, Fjenneslev Vandværk, Munke Bjergby Vandværk, Nyrup Vandværk, Ruds Vedby Vandværk, Stenlille Vandværk og Vedde Vandværk

Hvis du har egen brønd eller modtager drikkevand fra vandværk uden aftale, vil du modtage selvaflæsningskort fra os, så husk at kigge i postkassen.

Selvaflæsningerne skal være Sorø Forsyning i hænde senest 10. januar 2024, for at undgå gebyr.

Skip to content