Om Sorø Forsyning

Her kan du få svar på typisk stillede spørgsmål

Vandsektorloven betød, at den kommunale vandforsyning og den kommunale spildevandsforsyning skulle udskilles som aktieselskaber i 2010. For at overholde anden lovgivning var det nødvendigt at oprette i alt 4 aktieselskaber, så det vi i daglig tale kalder Sorø Forsyning er juridisk opdelt i nedenstående 4 aktieselskaber.

Sorø Forsyning A/S (holdingselskab for nedenstående datterselskaber) ejet 100 % af Sorø kommune.

Sorø Spildevand A/S der ejer kloaksystem og renseanlæg.

Sorø Vand A/S der ejer vandledningsnet og vandværk.

Sorø Forsyningsservice A/S hvor personalet er ansat, og som står for driften af kloak- og vandforsyningen, herunder:

  • Driften af 5 større og mindre renseanlæg med tilhørende kloaksystemer. Ca. 8.000 ejendomme fordelt over hele kommunen er tilsluttet kloaksystemet.
  • Driften af tømningsordningen for bundfældningstanke. Ca. 2500 ejendomme er omfattet af tømningsordningen.
  • Driften af vandværk med tilhørende vandledningsnet. Ca. 3.300 ejendomme i Sorø by og omegn er tilsluttet vandledningsværket.
  • Anlægsarbejder i forbindelse med vand- og kloakforsyningerne
  • Al administration og kundekontakt.

Bestyrelsesmedlemmer i alle 4 selskaber
Mogens Schwensen (Formand), politiker
Ivan Hansen, politiker
Kasper Nygaard, politiker
Flemming Jensen, Valgt af kommunalbestyrelsen.
Per R. Andersen, Valgt af kommunalbestyrelsen.

Medarbejderrepræsentanter i Sorø Forsyningsservice A/S
Niels Müller (Ingeniør)
Rene Schou Rasmussen (smed)
Peer Berg (elektriker)
Allan Arndt (kloakmester)

Forbrugerrepræsentanter i Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S
Gregers Kofoed-Hansen
Niels Hilker

Sorø Forsyningsservice A/S
Hovedgaden 60, 4295 Stenlille
Hovednr.: 57 87 08 00
CVR-nr: 33053673
EAN-nr: 5798007623999
mail@soroeforsyning.dk

Sorø Spildevand A/S
Hovedgaden 60, 4295 Stenlille
Hovednr.: 57 87 08 00
CVR-nr: 33053738
EAN-nr: 5798007624736
mail@soroeforsyning.dk

Sorø Vand A/S
Hovedgaden 60, 4295 Stenlille
Hovednr.: 57 87 08 00
CVR-nr: 33053770
EAN-nr: 5798007624743
mail@soroeforsyning.dk

Vores døgnvagt kan kontaktes udenfor kontortid via vores hovednummer 57 87 08 00 ved driftsforstyrrelser.

Døgnvagten kan IKKE besvare administrative spørgsmål.

Skip to content