Vand i kælderen

Her kan du få svar på typisk stillede spørgsmål

Hvis du har fået vand i kælderen, skal du forsøge at begrænse skaden ved at forhindre mere vand i at komme ind. Du kan eksempelvis lægge sandsække foran kældernedgangen og på gulvafløbet. Det er vigtigt, at vandet fjernes hurtigst muligt af hensyn til efterfølgende fugtskader og skimmelsvamp. Kommer vandet ind via gulvafløbet, er der tale om opblandet spildevand. Tag dine forholdsregler – brug handsker mv

Vand i kælderen kan skyldes 4 ting:

  1. Overfladevand ledes ind i kælderen via kælderskakten – terræn/belægning skal ændres så vandet ikke ledes til kælderskakt. Overdæk evt. kælderskakt.
  2. Grundvand trænger op gennem gulvet og/eller ind gennem væggene. Kontakt en kloakmester for etablering af dræn.
  3. Kloaksystemet er tilstoppet. Er det inde på grunden, kontaktes en slamsluger/spulevogn. Er det ude i det offentlige system kontaktes Sorø Spildevand A/S.
  4. Ved kraftige regnskyl kommer kloakvand op gennem gulvafløbet. Er det offentlige system et separatsystem skal du kontakte Sorø Spildevand. Er det offentlige system et fællessystem, skal du kontakte en autoriseret kloakmester, som kan gennemgå kloaksystemet og evt. sætte en højtvandslukker på dit gulvafløb.

Har du fået kælderoversvømmelse, skal du kontakte dit forsikringsselskab. De kan oplyse om de muligheder, du har for at få rengjort din kælder og for at få erstattet de ting, som har lidt skade. De kan også fortælle, hvad du ellers kan gøre. Har du i øvrigt et akut problem med kloakken og mener, at årsagen er en fejl i den offentlige kloak, kan du kontakte kloakforsyningens vagt på tlf. 57 87 08 00, hvor du vil blive stillet om til vagttelefonen i dit område.

Du skal kontakte en autoriseret kloakmester. Han kan gennemgå dit kloaksystem og vejlede dig om, hvordan problemerne kan løses. Det er også ham, der skal udføre arbejdet. Kælderoversvømmelser kan normal forhindres ved at installere enten en pumpe i en pumpebrønd eller et højtvandslukke.

Sorø Spildevand A/S har pligt til at fjerne dit spildevand fra stueplan. Det er dit ansvar at sørge for afledning af spildevand fra kælderen. Det er derfor dit eget ansvar at sikre kælderen mod oversvømmelser.

Skip to content