Generel information

Her kan du få svar på typisk stillede spørgsmål

Bor du uden for offentlig kloakeret område, vil din bolig typisk have en septik- eller trixtank, alternativt en samletank.

Samletanke indgår ikke i den kommunale tømningsordning.

Tømning af septik- og trixtank foretages af leverandør FKS Slamson., Teknikervej 36, 5260 Odense S og kan kontaktes på tlf. 63 42 10 17.

Kan træffes alle hverdage fra kl. 8.00 til kl. 12.00 for nærmere oplysning eller aftaler omkring tømningen, tidspunkt m.m.

Du kan også selv se, hvornår din tank bliver tømt ved at klikke her. Du skal blot indtaste dit postnr./by og adresse.

Hvis du ønsker at rette/tilføje dit mobilnr. kan du klikke her. Ca 1 uge før din septiktank tømmes, vil du modtage en SMS-varsling. Når din tank er blevet tømt, vil du få tilsendt en kvittering til dit mobilnr.

Dette fremgår af Sorø kommunes ”Regulativ for tømningsordning af bundfældningstanke

Dækslet må som udgangspunkt ikke veje mere end 30 kg, og skal kunne håndteres efter de til enhver tid gældende krav fra Arbejdstilsynet.

Ved anlæg af nye tanke må vægten af tankdæksel ikke overstige 30 kg.

Der bliver opkrævet et gebyr af Sorø Forsyning for brug af løftegrej, hvis dækslet vejer mere end 30 kg. Gebyr for tungt dæksel er 631,25 kr. incl. moms.

Sorø Kommune har udsendt brev til de ejendomme, der var registreret med tungt dæksel over 30 kg.

Du kan for god ordens skyld kontrollere vægten af dit dæksel, hvis du er i tvivl. Et betondæksel med en diameter 750 mm og 5 cm tykt vejer 62 kg.

Tanken tømmes ikke ved den ordinære rute, hvis der er vådservietter, klude mv. i tanken. Tanken bliver tømt senere som en specialtømning og vil blive faktureret med kr. 2.375,00 (incl. moms).

Kontakt Sorø Forsyning for nærmere på tlf. 57 87 08 00 eller e-mail: mail@soroeforsyning.dk

Husk i øvrigt, at der skal være uhindret adgang til bundfældningstanken, dækslet skal være let aftageligt og let at lægge på igen, og eventuelle børnesikringsskruer skal være afmonteret før den varslede tømning.

Hvis du skal ændre afløbsforholdene indenfor nærmere fremtid og derfor ikke vil bekoste en udskiftning af et for tungt dæksel, kan du selv lægge en let men forsvarlig træplade på i stedet for det for tunge dæksel i den pågældende uge, hvor den ordinære tømning foregår. Husk at lægge betondækslet på igen når bundfældningstanken er tømt. Det er for din egen og andres sikkerhed.

Spørgsmål om tømningsordningen, kan rettes til Sorø Forsyning på tlf. 57 87 08 00 eller e-mail: mail@soroeforsyning.dk.

Priser for tømningsordning kan aflæses af nedenstående takstblad.

Sorø Forsyning sender normalt 2 opkrævninger om året. Årsopgørelse med 1. aconto er til betaling den 10. marts. 2. aconto er til betaling den 10. september.
Korrektioner og flytteafregninger sendes løbende.

Regulativ for tømning af bundfældingstanke kan læses i nedenstående

Ved ejerskifte, skal vandmåleren aflæses og aflæsningen meddeles til Sorø Forsyning. Du kan benytte nedenstående pdf dokument. Når vi har modtaget den udfyldte flyttemeddelelse med aflæsningen og navn på den nye ejer, sender vi en flytteafregning til sælger. Hvis sælger er opkrævet, eller har betalt for meget, vil overskydende beløb, blive udbetalt til sælgers bankkonto/Nemkonto.

I Sorø området foretages den ordinære tømning i maj – juni – juli – aug. md.

(Den ordinære ruteliste for år 2024 er opdateretl)


I Dianalund området foretages den ordinære tømning i september  md. – oktober md.

(Den ordinære ruteliste for år 2024 bliver opdateret ca. midt i august)


I Stenlille området foretages den ordinære tømning i oktober – november md.

(Den ordinære ruteliste for år 2024 bliver opdateret ca. midt i august).


Skip to content