info

Kære beboer på Kirkebakkevej Vest

Ifm. gravearbejde på Kirkebakkevej Vest fra nr. 13 til 48, hvor vi skal sætte brønde og lægge kloak- og regnvandsledninger i ca. 4-5 m. dybde, lukkes der for kørsel ind og ud af Kirkebakkevej Vest, vi vil opdele stykket i 4 etaper (se tegning) så vi laver 1 etape færdig inden vi starte på den næste etape.

Vi starter op fra mandag den 30. oktober 2023 kl. 07.00 til fredag den 29. februar 2024 kl. 17.00.

Procedure på delvis lukning af Kirkebakkevej Vest i perioden 30.10.2023 til 29.02.2024 – bliver at der vil være delvis lukket for ind- og udkørsel mandag kl.7.00 til torsdag kl. 17.00 – Der vil være helt lukket for kørsel til jeres ejendomme/huse i de etaper vi arbejder i, vejen er for smal.

Parkering af jeres biler må ikke være på vejen da det vil spærre for til- og frakørsel af materiale og arbejdskørsel

Alle beboere skal sørge for at have deres biler ude inden lukning, såfremt disse skal anvendes inden for perioden.
Der vil være adgang for gående/kørestolebrugere forbi udgravningen og op mod Kirkebakkevej Vest.
Såfremt perioden indebærer tømning af skrald, sørger entreprenøren for at spande kommer frem til Atterupvej/Kirkebakkevej.
Vejmyndighed samt Brand og redning og øvrige interessenter informeres om lukning via gravetilladelse.
Er der spørgsmål kontakt M.J.Eriksson A/S Skurby på Østervej, Munke Bjergby
Sorø Forsyning Niels V. Müller tlf. 4058 0398
Formand Klaus Rasmussen tlf. 4051 3007
Projektleder Per Engkebølle tlf. 4015 6173
Med venlig hilsen

INGENIØR • ENTREPRENØR
______
GL. KØGE LANDEVEJ 773 • 2660 BRØNDBY STRAND
TELEFON 43 73 04 21 • TELEFAX 43 73 02 56
mje@mjeriksson.dk

Skip to content