Nyt info

Kære beboer på Skolebakken

Ifm. gravearbejde på Skolebakken hvor der skal sættes brønde og lægges kloakledninger i ca. 4-5 m. dybde, vil der være lukning for kørsel ind og ud af Skolebakken – pga. af flere udfordringer end beregnet bliver den delvist lukning af Skolebakken forlænget til 31/10-2023 – det sidste stykke af Skolebakken vil blive afrettet fra onsdag den 24/10 til fredag 27/10 og asfalteret mandag 30/10 2023- derfor vil det ikke være muligt for parkering af jeres biler i området mandag d. 30/10 2023 på denne strækning. Vi beklager den ekstra ulejlighed i området (tegning side 2).

Procedure på delvis lukning af Skolebakken i perioden 25.09.2023 til 31.10.2023 – bliver, at der vil være delvis lukket for ind- og udkørsel mandag kl. 07.00 til torsdag kl. 17.00 – og at der vil være åben for ind- og udkørsel for beboer fra torsdag kl.18.00 til mandag kl.6.00

Tirsdag 31.10.2023 er vi færdig med Skolebakken – vi siger tak for tålmodigheden

Alle beboere skal sørge for at have deres biler ude inden lukning, hvis bilerne skal anvendes inden for perioden.
Der vil være adgang for gående/kørestolebrugere forbi udgravningen og op mod Skolebakken.
Hvis det i perioden indebærer tømning af skrald, sørger entreprenøren for at affaldsspande kommer frem til Atterupvej.
Vejmyndighed samt Brand og redning og øvrige interessenter informeres om lukning via gravetilladelse.
Er der spørgsmål kontakt M.J.Eriksson A/S Skurby på Østervej, Munke Bjergby
Sorø Forsyning Niels V. Müller tlf. 4058 0398
MJE Formand Klaus Rasmussen tlf. 4051 3007
MJE Projektleder Per Engkebølle tlf. 4015 6173
Med venlig hilsen

INGENIØR • ENTREPRENØR
______
GL. KØGE LANDEVEJ 773 • 2660 BRØNDBY STRAND
TELEFON 43 73 04 21 • TELEFAX 43 73 02 56
mje@mjeriksson.dk

Skip to content