EU’s Databeskyttelsesforordningen 2016/679 af 27/04/2016 (GDPR)

EU har vedtaget nye regler om beskyttelse af persondata, der trådte i kraft 25. maj 2018, (Databeskyttelsesforordningen).

Lov nr. 502 af 23/05/2018, (Databeskyttelsesloven) indeholder supplerende bestemmelser til Databeskyttelsesforordningen.

Læs mere i ”Persondatasikkerhed for Sorø Forsynings kunder”.

Skip to content