PRESSEMEDDELELSE 30. april 2020

SORØ FORSYNING A/S ER OVERGÅET TIL AT BENYTTE PRIVAT INKASSO.

Indtil nu har Sorø Forsyning skulle benytte først SKAT og nu Gældsstyrelsen til inddrivelse, hvis regningerne ikke blev betalt. Inddrivelsen har været meget mangelfuld, så kunders gæld har kunnet vokse.

  1. januar 2020 blev det tilladt for forsyningsselskaber, at overgå til privat inkasso. Det har Sorø Forsyning valgt at gøre.

 Sorø Forsyning opkræver for drikkevand, afledning af spildevand og for tømningsordning hos mere end 11.000 kunder.

Langt hovedparten betaler til tiden, men enkelte får ikke betalt, selvom der sendes rykkere.

Når der indtil nu har været en mangelfuld offentlig inddrivelse, har gælden for den enkelte kunnet vokse, og Sorø Forsyning er kommet til at mangle disse penge.

Ved udgangen af 2019 manglede gældstyrelsen at inddrive mere end 3,7 millioner kroner for Sorø Forsyning.

Med overgang til privat inkasso bliver inddrivelsen hurtig og effektiv, så gælden ikke får lov at vokse for de dårlige betalere.

Det er kunder med gæld, der skal betale omkostningerne ved den private inkasso. De maksimale inkassoomkostninger er reguleret ved lov.

Bestyrelsesformand Rolf Clausen udtaler” Jeg ser frem til at vi hurtigere får vores penge hjem, til gavn for alle vore kunder, og en hurtig inddrivelse vil hjælpe til, at gælden ikke vokser over hovedet for de, der ikke altid får betalt til tiden”.

Sorø Forsyning har valgt Kredinor A/S til den private inkasso.

Kredinor er et af Nordens største inkassoselskaber og er i Danmark baseret på det tidligere Købmandstandens Inkassoservice, som har hjulpet danske virksomheder med inkasso siden 1870.

”Vi er naturligvis glade for og stolte over, at Sorø Forsyning har valgt os som deres inkassopartner, og vi er slet ikke i tvivl om, at det er et samarbejde til gavn for både Sorø Forsyning og selskabets kunder. Vi har meget stor erfaring med inkasso generelt og har allerede i rigtigt mange år hjulpet nogle af Danmarks største, privatejede forsyningsvirksomheder med at få deres penge hjem”, fortæller Kredinors markedschef Torben Smedegaard Pedersen.

For yderlig information om privat inkasso kontakt Torben Smedegaard Pedersen, tpe@kredinor.dk telefon 4012 1408.

Bestyrelsesformand Rolf Clausen kan kontaktes pr mail rocl@soroe.dk telefon 2163 8979.

Med venlig hilsen

Anders Johansen

Direktør.

 

Click here to add your own text

Skip to content