Der er fundet spor af DMS i drikkevandet

Drikkevandskvaliteten undersøges 12 gange årligt for en række stoffer, herunder rester fra sprøjtemidler.

Normalt er vandets kvalitet helt i top og alle grænseværdier er overholdt.

Ved den seneste kontrol udtaget 1. august 2018 er der desværre målt spor af stoffet DMS der er et nedbrydningsprodukt fra pesticidet tolylfluanid.

Der er målt 0,11 mikrogram/liter, hvor grænseværdien er på 0,10 mikrogram/liter.

Grænseværdien er 100 gange lavere end den sundhedsmæssige risikogrænse, så vandet udgør ingen sundhedsmæssig risiko.

Grænseværdien er sat så lavt fordi man ikke vil have pesticider i drikkevandet.

Vi har bestilt kontrol af alle vore 8 boringer, for at indkredse hvorfra stoffet kommer, så boringen kan tages ud af drift.

Skip to content