Spildevand i det åbne land

Mange bliver overrasket over de nye regler for spildevand i “det åbnet land”, men det er faktisk en folketingsbeslutning fra 1997, som nu bliver ført ud i livet. I dag regner man med, at kun omkring 10 procent af den danske boligmasse ligger på landet. I løbet af de kommende år skal skønsmæssigt 90.000 ejendomme i det åbne land forbedre deres spildevandsforhold. Det skal ske enten ved etablering af en form for spildevandsrensning på ejendommen eller ved tilslutning til det kommunale kloaksystem.

I Sorø er der ca. 2.800 ejendomme i ”det åbne land”, som ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem. Ud af disse ejendomme har mere end 700 direkte udledning fra en bundfældningstank til et markdræn, et vandløb eller en sø. Spildevandsrensningen for disse ejendomme skal forbedres inden udgangen af 2013.

Mange vil vælge at etablere en ny bundfældningstank med et tryksat nedsivningssystem, men der er en række andre muligheder, som eksempelvis pileanlæg eller minirenseanlæg. Inden for rammerne af de krav, der bliver stillet til den enkelte ejendom, skal ejendommens ejer i langt de fleste tilfælde vælge blandt flere mulige løsninger.

Kloakering af de små bysamfund i “det åbne land” og centralisering af renseanlæggene i planperioden 2010 til 2015 er gået i gang. Otte små renseanlæg nedlægges, og der etableres pumpestationer og transportledninger til at føre spildevand til primært Stenlille renseanlæg. Det fremgår af spildevandsplanen, om Deres ejendom ligger i et kloakeret område, samt hvilke kommende planer der ligger for kloakering i planperioden 2010 til 2015.

Skip to content