INGENIØR • ENTREPRENØR
______
GL. KØGE LANDEVEJ 773 • 2660 BRØNDBY STRAND
TELEFON 43 73 04 21 • TELEFAX 43 73 02 56
mje@mjeriksson.dk

Kære beboer på Skolebakken.

Ifm. gravearbejde på Skolebakken, hvor der skal sættes brønde og lægges kloakledninger ned, lukkes der for kørsel ind og ud af Skolebakken fra mandag den 26. juni 2023 kl. 07.00 til fredag den 29. september 2023 kl. 17.00.
Information om, hvornår det er muligt at køre ind på Skolebakken og åben fredag, lørdag og søndag, hvor der kan køres på jernplader, vil der blive sendt information ud om senere.
Alle beboere skal sørge for at have deres biler ude inden lukning, såfremt disse skal anvendes inden for perioden.
Der vil være adgang for gående/kørestolebrugere forbi udgravningen og op mod Skolebakken.
Såfremt perioden indebærer tømning af skrald, sørger entreprenøren for at spande kommer frem til Atterupvej.
Vejmyndighed samt Brand og redning og øvrige interessenter informeres om lukning via gravetilladelse.

Er der spørgsmål kontakt M.J.Eriksson A/S Skurby på Østervej, Munke Bjergby
Sorø Forsyning Niels V. Müller tlf. 4058 0398
Formand Klaus Rasmussen tlf. 4051 3007
Projektleder Per Engkebølle tlf. 4015 6173

Med venlig hilsen

Skip to content