Ifm. gravearbejde på Atterupvej hvor der skal sættes brønde og lægges kloakledninger ind mod Skolebakken, lukkes der for alt kørsel ind og ud af Skolebakken fra onsdag den 29. marts kl. 07.00 til torsdag den 30. marts kl. 17.00.
Indkørsel vil være åben fredag, lørdag og søndag, hvor der køres på jernplader.
Kørsel ind og ud af Skolebakken lukkes igen fra mandag den 3. april kl. 07.00 til onsdag den 5. april kl. 17.00.

Alle beboere på Skolebakken skal sørge for at have deres køretøjer ude inden lukning, såfremt disse skal anvendes inden for disse to perioder.
Der vil være adgang for gående/kørestolebrugere forbi udgravningen og op mod Skolebakken.
Vejmyndighed samt Brand og redning og øvrige interessenter informeres om lukning via gravetilladelse.

Skip to content