Betalingstidspunkter

Sorø Forsyning sender normalt 2 opkrævninger om året. Årsopgørelse med 1. aconto er til betaling den 10. marts. 2. aconto er til betaling den 10. september.

Korrektioner og flytteafregninger sendes dog løbende.

Gældende takstblad for 2018

I nedenstående ses de gældende takster

Takstblad arkiv

Skip to content