Vi handler på spor af sprøjtemiddelrester i drikkevandet

Ved kontrol af drikkevandet udtaget 1. august 2018 blev der målt 0,011 µg/l, af stoffet DMS (N-N-dimethylsulfamid).

DMS stammer fra et sprøjtemiddel, der var lovligt at anvende indtil 1997.

Der kan gå mange år før rester af sprøjtemidler når frem til drikkevandet. Derfor kontrollerer vi også for rester af sprøjtemidler, der ikke længere anvendes.

Den analysemetode der anvendes kan måle indhold hvis det er højere end 0,01 µg/l, så stoffet kan lige netop registreres.

Grænseværdien er 0,1 µg/l, så det målte indhold er langt under grænseværdien og endnu længere fra den sundhedsmæssige risikogrænse, der er oplyst af Miljøstyrelsen til 10 µg/l.

Det målte indhold svarer i øvrigt til, at en knivspidsfuld af stoffet er i vores vandtårn, 0,011 gram i 1.000.000 liter vand.

Det er ikke meget, men vi vil slet ikke have rester af sprøjtemidler i drikkevandet.

Vi har i dag d. 30.08.2018 udtaget prøver fra vore 8 indvindingsboringer og afventer analyseresultaterne.

Hvis der påvises DMS i et par af boringerne, bliver de taget ud af drift, mens vi undersøger, hvad vi kan gøre.

Skip to content