Vejledning til Miljøportal

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem Miljø- og Fødevareministeriet, KL og Danske Regioner. Miljøportalen fungerer som en selvstændig portal, som opererer på tværs af myndighedsgrænser.

Vejledning

Find de officielle stationer for fastlæggelse af vandløbsfaunaindeks (DVFI)

 • Gå ind på www.miljoeportal.dk, eventuel via link her
 • Klik på ”Søg miljødata” i vandret grå bjælke
 • Klik på ”Søg overfladevandsdata” i menu i venstre side af skærmen
 • Klik på ”Danmarks Arealinformation” i teksten midt på siden
 • Der dukker et danmarkskort op, med en menu i venstre side af skærmen
 • Klik på ( +) udfor ”Overfladevand”
 • Klik på udfor ”Dansk vandløbsfaunaindeks (DVFI)”
 • Klik eventuelt på ”Vis signaturforklaring” i venstre side af skærmen
 • Zoom ind med musen på kortet, og find en målestation, Bemærk at der er mange data, så der kan gå nogle minutter før kortet er klart
 • Zoom helt ind på den målestation du vil benytte, og højreklik på cirklen
 • Stationsnavnet dukker op i venstre side af skærmen

Supplerende bemærkninger

Miljøportalen er et rigtigt godt værktøj til at finde informationer om mange forhold.
Du kan vælge alternative baggrundskort nederst i menuen til venstre på siden.

Skip to content