Kære alle sammen

Så er vi rigtig godt i gang med vores kloakprojekt.

Der er etableret et nyt regnvandsbassin bag ved forsamlingshuset og yderligere et bassin ved Bjernedevej 22 – bag ved entreprenørens byggeplads.

De første ejendomme i starten af Bjernedevej er separeret med nye stik.

Arbejdet har taget lidt længere tid ved knudepunktet ved Bjernedevej 10-10A, nu skulle det gerne gå lidt stærkere fremad rettet.

På grund af det gode vejr har entreprenøren valgt at ændre lidt på rækkefølgen. Nr. 2 regnvandsbassin og ledningerne ind over marken skulle først have været udført senere, men vejret gør det til en god ide at udføre det tidligere, så  mudder mv. undgås.

Vi har haft en gennemgang med Sorø Kommune og aftalt, at der skal placeres en række ekstra vejbrønde på Bjernedevej og på den første del af Brandsmarkvej. Det skulle gerne begrænse store vandpytter og/eller vand i haverne.

Når entreprenøren når frem til krydset Brandsmarkvej/Bjernedevej, bliver den første del af Brandsmarkvej taget med. Den del, hvor der skal laves trykledninger og pumpestationer, afventer, at vi kan få pumpestationerne leveret.

Entreprenøren oplyser at han kun møder positive borgere, og det skal I alle have tak for.

Husk at tage hensyn til entreprenørens folk – sæt hastigheden ned 😊

Med venlig hilsen

René Hansen

Projektleder

Ingeniør m. IDA

Hovedgaden 60, 4295 Stenlille

Hovednr.: 57 87 08 00

Direktenr.: 57 87 08 80

Mobil nr.: 51 32 07 72

reh@soroeforsyning.dk

www.soroeforsyning.dk

P Tænk på miljøet, før du udskriver denne mail

 

Skip to content