Til borgerne i Bjernede

Hej alle sammen

Der er kommet lidt flere på maillisten siden sidst, men der mangler stadig mange ejendomme.
I må derfor stadig gerne skubbe lidt til jeres naboer eller andre i området og høre om de nu har husket at tilmelde sig.

Tilmeldingen er selvfølgelig frivillig.

Status på projektet:

Bassin nr. 1, det bag forsamlingshuset, er næsten færdigt. Der mangler kun et specielt udløbsbygværk, der bliver leveret i den nærmeste fremtid.
Bassin nr. 2, ved Bjernedevej 22, mangler lidt mere, men her ventes der også på udløbsbygværket.
På marken ved Bjernedevej 22 – 32 er der lagt en del ledninger, som skal betjene det nordlige af Bjernede og der er rømmet muld af så stikledninger og brønde til de ejendomme på Bjernede Parkvej, der ligger ud til marken, kan blive etableret.
Den sydlige del af Bjernede fra Bjernedevej 10 og frem til Brandsmarkvej er snart færdig og entreprenøren har oplyst, at der skulle komme asfalt på denne del i løbet af uge 30.
Det er entreprenørens plan er der sættes gang i 2 gravehold, således at det ene hold går i gang med Brandsmarkvej og det andet fortsætter op ad Bjernedevej.
De 6 ejendomme på stikvejen til Brandsmarkvej, som alle skal have en husstandspumpestation, bliver snarest kontaktet af en elektriker for at finde en fornuftig løsning til elforsyningen af pumpestationen. Der skal trækkes et kabel fra de enkelte ejendommes el-tavle. Arbejdet med at sætte pumpebrøndene forventes pt. udført i løbet af uge 31.

Trafikale forhold:

Busdriften er berørt af projektet og det har været nødvendigt at omlægge ruten. Det har de af jer der benytter bussen sikkert opdaget
Omlægningen forbliver så længe der pågår arbejder i Bjernedevej. Der skulle være blevet etableret et midlertidigt stoppested ved kirken.

På Bjernede Kirkevej er hastigheden reguleret ned til 50 km/t. Det er sket på opfordring af en beboer, der følte sig meget generet af den stærkt forøgede trafik, med stor hastighed.
Sorø Kommune er indforstået med reguleringen. Pas på hinanden, respekter afspærringer og vær opmærksom på vores entreprenør og hans folk så vi undgår ulykker.

Serviceforhold:

Jeg har intet hørt om problemer med renovation eller lign., men skulle de opstå så kontakt enten mig eller entreprenøren så vi kan få det løst så hurtigt som muligt.

Jeg har mødt flere beboere, der har udtrykt et positivt indtryk af vores entreprenør. Det er jeg selvfølgelig glad for og jeg ved at han gør hvad han kan for at minimere generne for jer, men, som jeg også har skrevet ud til jer, så kan støj, støv og trafikale gener desværre ikke undgås når sådan et projekt løber af stablen.

Til de af jer der snart skal holde ferie vil jeg ønske en god ferie og til alle vil jeg ønske en god sommer

Skip to content