Sprøjtemiddelrester i drikkevandet lukker 3 boringer

I forlængelse af påvisning af spor af sprøjtemiddelrester i drikkevandet, er der udtaget prøver af vandet fra vore 8 boringer.

Desværre er der fundet spor af sprøjtemiddelrester i 3 af 8 boringer.

Selvom alle 3 målinger er langt under grænseværdien på 0,1 µg/l, har vi valgt at lukke de forurenede boringer midlertidigt, og kun indvinde fra boringer uden spor af sprøjtemiddelrester.

Vi kan indvinde den nødvendige vandmængde fra disse boringer i en ikke tidsbestemt periode, mens vi finder en mere varig løsning.

I alle tilfælde er der påvist spor af stoffet DMS (N-N-dimethylsulfamid), hvor den højeste målte værdi er 0,044 µg/l,

DMS stammer fra et sprøjtemiddel, der var lovligt at anvende indtil 1997.

Skip to content