Projekt St. Ladegårdsvej

Siden opførelsen af et nyt centralrenseanlæg for Sorø by på St. Ladegårdsvej har der været arbejdet på diverse omlægninger af kloakledninger i byen, så alt spildevand efterhånden ledes til det nye, mere effektive renseanlæg. Derved er det ældre anlæg på Stamvejen, Tuelsø renseanlæg, blevet overflødigt. Anlægget fjernes derfor og arealet udlægges med græs. Der bliver offentlig adgang på arealet, der i første omgang forbliver indhegnet, indtil anden anvendelse af området evt. besluttes. Der vil fortsat være en pumpestation til spildevand på arealet, denne station bliver særskilt indhegnet og der etableres et plantebælte omkring pladsen.
Bygninger og tanke er nu fjernet og arealet er, her ved udgangen af 2010, klar til at overdrage til grønt område for alle, administreret af Sorø Kommune. Kommunen arbejder pt. med planerne for, hvordan arealet skal vedligeholdes fremover.

Skip to content