Sorø 2011

Sorø Kommune har efter sommerferien 2011 indgået en lejekontrakt med en rideskole som vil bruge arealet ved Tuelsø som fristed for deres heste.
Dato :  29 august 2011
Tangagervej-udstykningens første del er byggemodnet så de første parceller er klar til salg. Byggemodningen fortsættes efterhånden som der opstår behov for flere erhvervsarealer.
Dato :  29 august 2011
Sorø Kommune opstarter i maj måned byggemodning af industribyggegrunde på Tangagervej. Udstykningen skal offentlig kloakeres med separatsystem, Sorø Spildevand A/S står for kloakeringen. Arbejdet påregnes afsluttet i august
Dato :  11 maj 2011
Tuelsø har nu fået et nyt stort grønt område som i de kommende år vil vokse til med de for området naturlige planter. Området er åbent for alle. Sorø Kommune skal administrere området og afgør, om der skal være arealer, der udlægges til særlige formål.

Skip to content