Projekt Vedde

2. etape i Vedde er nået til punkt, hvor vi er nødsaget til at indstille arbejderne. Dette skyldes at der skal laves et nyt regnvandsbassin og at tilladelsen til dette endnu ikke er givet af myndighederne.
Vi er derfor nødsaget til at afvente med udførelsen kloakarbejderne i Veddevej indtil vi har de nødvendige tilladelser på plads.
Alle øvrige ejendomme, hvor der nu er indlagt nye stik kan begynde at tilslutte sig.
Der mangler at blive udlagt asfalt i en del af de områder, hvor vi har gravet. Disse arbejder afventer at vejret er med os, men vi håber at kunne udføre arbejderne i slutningen af februar.

Skip to content