Projekt Vedde

31.08.16: Så er arbejderne i fuld gang i Vedde igen. Udløbsledningen fra Vedde sø og frem til Veddevej er udført og etableringen af det nye bassin ved Veddevej er i fuld gang, ligesom udvidelsen af det gl. bassin bag Vedde Byvej 48 er påbegyndt med rydning af buske og træer.
Det varer derfor ikke så længe inden arbejderne i Veddevej påbegyndes. Her vil Veddevej blive afspærret, hvilket vil give nogle trafikale udfordringer med omkørsel og lignende. Vi håber på forståelse herfor.

01.07.16: Vi forventer at starte op igen på Vedde-projektet i uge 32. I første omgang vil entreprenøren lave udløbsledningen fra Vedde sø til det nye bassin, som placeres langs Veddevej overfor det. Gl. mejeri. Efter ledningen bliver bassinet lavet, så det varer lidt endnu inden kloakarbejderne i Veddevej påbegyndes.

30.05.16: Alle aftaler om bassiner mv. er nu på plads og vi forventer at genoptage projektet i løbet af sommeren. Det eksisterende bassin ved Vedde Byvej 50 (bag Bakketorvet) skal udvides og der skal etableres et nyt bassin ved Veddevej. Kloakprojektet omfatter Vinkelvej og Veddevej. Herefter er hele Vedde separatkloakeret.

Skip to content