Projekt Vedde

Arbejdet opstartes uge 22 og forventes afsluttet i staren af november 2014. Der etableres separatkloak i Vedde hvor eksisterende fællesledning i vidt omfang genanvendes som regnvandsledning. Der er afholdt borgermøde.
Entreprenør på opgaven er Thomas Jørgensen ApS fra Ølsted nord for Frederikssund.

Skip to content