Projekt Vedde

I Vedde skal der udføres kloakseparering i 2013 og 2014. I -13 udføres arbejderne nord for banen på Vedde Byvej, Bakkevej og Bakketorvet. I -14 udføres arbejderne syd for banen.
Der er sendt informationsskrivelse ud til alle beboere i Vedde og der vil blive afholdt et borgermøde i starten af april 2013 for beboerne nord for banen.

Skip to content