Projekt Vandværk

Hovedledning fra Kongebrovej ind til vandværket udskiftes. Arbejdet forventes afsluttet i juni 2014.

Skip to content