Projekt Syrenvej, Sorø

31.08.16: Anlægsarbejderne er ved at være afsluttede og retableringen er i fuld gang. Vi forventer at være helt færdige om ganske kort tid.

01.07.16: Arbejderne bag Syrenvej er afsluttede og nu skal ledningen fra banen og frem til den nye grøft laves. Dette arbejde forventes påbegyndt uge 31.

30.05.16 : Projektet med at etablere en aflastning for bassinet ved Sverigesvej er midlertidigt stoppet pga. indsigelser fra beboerne. Sorø Kommune har behandlet indsigelserne og projektet forventes genoptaget i nær fremtid

Skip to content