Projekt Stenlille

01.10.2018: Projektet i Stenlille har drejet sig om at få kloaksepareret de sidste ca. 135 ejendomme, som af uransagelige grunde aldrig er blevet separeret. Fordelen ved at få de sidste ejendomme separeret er, at vi ikke længere skal sende regnvandet ud til Stenlille renseanlæg. Det skulle gerne give en besparelse på drift af pumpestationer og på selve renseanlægget, samt en mere regulerbar drift, når der ikke kommer de store mængder regnvand, som der somme tider har gjort.

Det betyder også, at vi har anlagt to nye bassiner, således at vi dels kan sikre, at alt regnvandet ikke kommer ud i åen på en gang, samt at der sker en udfældning af stoffer og dermed en mindre rensning af regnvandet, inden det udledes.

Af økonomiske årsager har vi været nødsaget til at opdele opgaven i 3 etaper. Den sidste etape påbegyndes i slutningen af oktober. Denne etape omfatter:

Assentorpvej 1-7 – Kirkevej 20-26 – Tjørntvedvej 11 – Vestervej 1-5 – Forsythiavej 1 – Råbjergvej 2-23 – Hybenvej 1-15

Vores entreprenør Jens H. Hansen Aps har desværre ikke været helt heldig med at følge tidsplanen. Det skyldes flere forskellige årsager, men vi håber at, det går bedre i den sidste etape, og at vi er færdige, inden foråret 2019 rigtigt sætter ind.

05.02.2018: Efter et langt sejt træk kan vi nu snart se en ende på den 1. etape af Stenlille-projektet. Vi har en forventning om at 1. etape er afsluttet inden udgangen af februar.

Vi ser meget frem til at de trafikale forhold i området igen normaliseres. Vi er dog ikke færdige med Stenlille endnu. Vi mangler stadig 2 etaper. Etape 2. påbegyndes lige så snart etape 1. er færdig. Her starter entreprenøren på Drosselvej.

Vi og vores entreprenør har haft store udfordringer i etape 1. Dels har der været store gravedybder. Det var selvfølgelig kendt på forhånd, men det har overrasket hvor meget ekstra tid dette har betydet. I de store dybder støde vi på vandansamlinger, som igen for siderne i udgravningerne til at skride sammen, hvilket igen betyder at fremdriften ikke bliver som forventet.

Vi ved godt at vi har trukket store veksler på borgenes tålmodighed og er de mange gener til trods alligevel glædeligt overrasket over de forholdsvis få klager der har været. Tak for det.

Vi håber at vores entreprenør møder den samme forståelse i de næste etaper som udføres i henholdsvis 2018 og 2019.

19.10.17: Nyt om projekt Stenlille, klik her

12.07.17: Der er nogle små områder rundt omkring i Stenlille, som endnu ikke er separatkloakeret. Det tages der fat i nu og opgaven løses over 3 år fra 2017-2019.

I 2017 udføres der arbejder i Hovedgaden 68-93, samt 108-127. Lærkevej 1-6, Vibevej 1-9, Fasanvej 1-18, samt Sorøvej 17-21 og 62.

Når der arbejdes i veje skal man forvente at der er spærret for gennemkørsel

Skip to content