Projekt Orebo, Brandstrup, Lårup, Niløse og Kongsted

31.08.16: I Niløse er St. Bjørnevej og Nordvænget ved at være afsluttet. Der er oprettet nogle kantsten og udlagt asfalt.
I Kongsted er entreprenøren færdig med de fleste hovedledningerne i markarealer, og arbejderne i vejarealerne i den sydlige del nærmer sig sin afslutning for så vidt angår hovedledningerne. Herefter vil der foregå arbejder med stikledninger ind til ejendommene. I den nordlige del påbegyndes arbejderne i den nærmeste fremtid. Ved udgangen af september forventer vi at entreprenøren påbegynder udgravningen for to bassiner. Et ved det. gl. renseanlæg og et nyt på markarealet.
Vi erkender at de trafikale forhold ikke er optimale, men entreprenøren oplyser at de fortrinsvis møder positive og indforståede borgere og det vil vi gerne takke for.

01.07.16: Boring af trykledninger er overstået og de fleste husstandspumpestationer er ved at være placeret.
I Niløse er St. Bjørnevej og Nordvænget ved at være afsluttet. Der vil blive oprettet nogle kantsten inden der udlægges asfalt.
I Kongsted er entreprenøren begyndt med hovedledningerne i markarealer, men det varer ikke længe inden arbejderne i vejarealerne påbegyndes. Her vil der blive en del gener, som vi håber på borgenes forståelse for. Heldigvis er det en begrænset periode, hvorefter situationen igen bliver normaliseret.

30.05.16: Kloakering i de små landsbyer bliver prioriteret højt af Sorø Kommune og Sorø Forsyning A/S.

I 2015 var turen kommet til Brandstrup, Orebo og Lårup. Projektet skulle oprindeligt have været afsluttet i efteråret 2015, men store problemer med jordbunden og utroligt meget vand både fra oven og fra neden har bevirket at kloakprojektet er blevet meget forsinket. Selve kloakprojektet var færdigt her i foråret, men færdiggørelsen af pumpestationerne har desværre også trukket noget ud.

Det ser nu ud til at vi endelig er ved at være i mål. Der holdes afleveringsforretning for pumpestationerne d. 1. juni 2016 og herefter er 1. etape af projektet overdraget til Sorø Spildevand A/S og fra denne dag er det tilladt at tilslutte sig det nye kloaksystem.

Vi er klar over at der har været mange gener forbundet med projektet og at vi har trukket store veksler på jeres tålmodighed, men dette til trods har både entreprenøren og forsyningen for det meste mødt rare og venlige beboere og det skal I have tak for.

Her i foråret er vi så gået i gang med 2. etape, som omfatter en lille del af Niløse, samt hele Kongsted. På strækningen mellem Niløse og Kongsted, samt Niløse og Brandstrup anlægges en ny trykledning og de fleste ejendomme på Holmevejen og langs Merbjergvej bliver tilsluttet dette system, fortrinsvis med husstandspumpestationer.

Status på projektet er at hovedtrykledningerne er udført og kloakeringen i Niløse pågår, hvor Store Bjørnevej snart er afsluttet. Herefter fortsættes på Nordvænget og i Kongsted.

2. etape udføres af samme entreprenør Jens H. Hansen Aps og vi håber at forholdende er bedre og projektet kan afsluttes i 2016.

Skip to content