Projekt Dianalund

19.10.17: Opgaven med at separatkloakere i Dianalund by er nu tilendebragt. Den sidste del, som omfatter Rosenvej, Sølvagervej og Brandstrupvej er afsluttet, men der resterer stadig mangler, som entreprenøren løbende udbedrer.

Der forventes udlagt asfaltslidlag på Dr. Sels Vej i løbet af oktober.

Det betyder at hele byen har fået etableret separatsystem og når alle ejendommene og Filadelfia er tilsluttet, hvilket forventes at være på plads i løbet af 2018, så vil der ikke mere ske overløb af opblandet spildevand til Bjørnevad å, og hvis alle ejendommene har tilsluttet sig korrekt, så skulle det også være slut med kælderoversvømmelser.

12.07.17: Opgaven med at separatkloakere i Dianalund by er snart tilendebragt. Den sidste del, som omfatter Rosenvej, Sølvagervej og Brandstrupvej forventes afsluttet i løbet af august.

Det betyder at hele byen har fået etableret separatsystem og når alle ejendommene og Filadelfia er tilsluttet, hvilket forventes at være på plads i løbet af 2018, så vil der ikke mere ske overløb af opblandet spildevand til Bjørnevad å, og hvis alle ejendommene har tilsluttet sig korrekt, så skulle det også være slut med kælderoversvømmelser

31.08.16: Ledningsarbejderne i Lundtoftevej, Rønnebærvej, Sømosevej, Dr. Christiansensvej, samt den første del af Dr. Sels Vej er ved at være afsluttede og der er udlagt asfalt de fleste steder.
Den sidste del af Dr. Sels Vej, samt Pilegårdsvej kører på højtryk. Arbejdet giver en del trafikale udfordringer og ind i mellem har det været nødvendigt at opsætte lyssignaler til at dirigere trafikken.
Vi er klar over at dette medfører en del forsinkelse og ventetid, men vi arbejder på højtryk for at komme forbi de mest problematiske områder, så vi kan få trafikken til at glide lidt mere smidigt.
Entreprenøren oplyser at de fortrinsvis møder positive og indforståede borgere og det vil vi gerne takke for.

01.07.16: Ledningsarbejderne i Lundtoftevej, Rønnebærvej og Sømosevej er ved at være afsluttede. Der vil blive lavet noget retablering af kantsten, fortove inden der udlægges asfalt.
I Dr. Christiansensvej er arbejderne i fuld gang, ligesom Dr. Sels Vej kører på højtryk. Med sideveje og ind/udkørsler fra Filadelfia giver det en deltrafikale udfordringer og det har været nødvendigt at opsætte lyssignaler til at dirigere trafikken. Vi er klar over at dette medfører en del forsinkelse og ventetid, men vi arbejder på højtryk for at komme forbi de mest problematiske områder, så vi kan få trafikken til at glide lidt mere smidigt.

30.05.16: Det sidste store kloakprojekt i Dianalund er påbegyndt her i foråret. Samtidig er Filadelfia gået i gang med de sidste ejendomme på deres grund. Projektet udføres over 2 år og forventes færdigt i 2017. Entreprenørfirmaet Gorm Hansen & Søn A/S er startet på Lundtoftevej og fortsætter på Rønnebærvej og Sømosevej.

Skip to content