Projekt Broby Græslod

05.02.2018: Vi nærmer os lige så stille afslutningen på at udføre hovedledningen, men mangler så de små stikveje og også en del stik ind til ejendommene. Når alt det er lavet så skal vi også have lavet et bassin til regnvand, som skal ligge på markarealet bag ved pumpestationen på nr. 13. I Broby Græslod har jordbunds-forholdende også drillet meget og vi har ikke undgået at blive forsinket også i dette projekt.

Vejret har ikke rigtig spillet med i 2017. Vi håber det bliver bedre i 2018.

Ligesom i Stenlille ved vi godt at vi har trykket store veksler på borgernes tålmodighed og vi takker for den forståelse som vi trods alt har mødt.

19.10.17: Nyt om projekt Broby Græslod, klik her

12.07.17: I år udføres separatkloakering af ejendommene Brobyvej 15-76. Det skulle gerne medføre at overløb til Knudstruprenden med opblandet spildevand ophører.

Arbejdet forventes påbegyndt i uge 33 og strække sig henover vinteren.

Skip to content