Omlægning af kloakledning i Sorø

I Slaglille vil der blive etableret en spildevandsledning fra Plejehjemmet og ned til Kærvej. Ledningen skal føre en del af spildevandet fra Fjenneslev ned til en ny pumpestation ved Kærvej hvorfra vandet pumpes i den nyanlagte trykledning over til Krebshuset og derfra ned til Sorø Renseanlæg. Derved aflastes det eksisterende ledningsnet der i dag fører spildevandet fra Fjenneslev ind til det nu nedlagte renseanlæg ved Tuelsø hvorfra det pumpes tilbage til Sorø Renseanlæg. Arbejdet forventes udført i perioden medio april til medio juli.
Der er udført flow-målinger i Pedersborg. Resultatet har været positivt idet vi har fundet nogle af de fejltilslutninger, der har belastet ledningsnettet.
Flow-målinger vil nu blive fortsat andre steder i kommunen.

Sidste opdatering :  07. mar. 2013

Den første etape af en ny trykledning, der skal føre spildevand fra Fjenneslev og Bjernede ned til det nye renseanlæg på St. Ladegårdsvej i stedet for ind til det gamle renseanlæg ved Tuelsø er i gang. Projektet vil være undervejs i et par år fremover og vil ende med, at spildevand helt oppe fra Kr. Flinterup føres ned til Bjernede og videre ud til det nye renseanlæg.
Der arbejdes også med flow-måling, pt. i Pedersborg, for at finde evt. fejltilslutninger. Kapaciteten i kloakledningerne skal optimeres, så vi kan undgå for mange oversvømmelser ved særligt kraftige regnskyl.
På vandværket på Frederiksvej er en større renovering overstået. Vi har derved et vandværk som kan leve op til kravene til miljø og sikker forsyning i mange år fremover.

Sidste opdatering :  26. sep 2011

Vi arbejder med omlægning af kloakledninger, der tidligere førte spildevandet fra byerne øst for Sorø ind til renseanlægget ved Tuelsø. I første omgang foregår undersøgelserne i et område fra Slaglille til motorvejs tankstationerne. De berørte lodsejere har fået tilsendt information.

Sidste opdatering  :  29 august 2011

Skip to content