Munke Bjergby kloakseparering

I spildevandsplanen 2020, der blev vedtaget af Sorø Kommune i dec. 2018, er det beskrevet at det  fælleskloakerede område i Munke Bjergby skal kloaksepareres, det vil sige at regnvand og spildevand fremtidigt skal adskilles i hver sit kloaksystem.

Dines Jørgensen & Co. A/S er startet på projekteringen, og de har brug for oplysninger om det eksisterende system, for at få taget de rigtige beslutninger om det fremtidige system. Der vil i denne periode være ”nysgerrige” folk så som landmåler, kloakfolk og personer fra os i området, og der vil blive gravet flere steder bl.a. for at finde eksisterende brønde m.m. der er skjult.

Det forventes at selve projektet starter op i august 2021, hvor der vil blive gravet i veje, marken og på privatgrund. Projektet strækker sig forventeligt til slutningen af 2022.

Kontakt oplysninger:

Bygherre rådgiver – Dines Jørgensen & Co A/S

Kim Wilsleff-Milling – Projektleder og tilsyn

telefon 21 26 48 24 eller mail kwm@dj-co.dk

Skip to content