Munke Bjergby kloakseparering

I spildevandsplanen 2020, der blev vedtaget af Sorø Kommune i dec. 2018, er det beskrevet at det  fælleskloakerede område i Munke Bjergby skal kloaksepareres. Det vil sige at regnvand og spildevand fremtidigt skal adskilles i hver sit kloaksystem.

Kort fra spildevandsplanen 2020 herunder:

Dines Jørgensen & Co. A/S er godt i gang med undersøgelser og projektering.

Vi har konstateret at det eksisterende system i Kirkebakkevej, hvor regnvand og spildevand burde være skilt ad, ikke er helt som forventet. Derfor bliver kloakledningerne renoveret eller ud skiftet samtidigt med den øvrige kloakseparering, så der kommer nyt kloaksystem i hele Munke Bjergby.

Da området nu er blevet mere omfattende er registrerings- og projekteringsperioden blevet forlænget.

Det forventes at selve projektet starter op i oktober 2021, hvor der vil blive gravet i veje, marken og på privatgrund. Gravningen vil pågå efter nærmere aftale. Projektet strækker sig forventeligt til efterår 2023.

Kontakt oplysninger:

Bygherre rådgiver – Dines Jørgensen & Co A/S

Kim Wilsleff-Milling – Projektleder og tilsyn

telefon 21 26 48 24 eller mail kwm@dj-co.dk

Skip to content