Munke Bjergby, separatkloakering

Adskillelse af regnvand og spildevand i hver sit kloaksystem.

Gravearbejdet skrider fremad og vi er startet op på etape 2, hvor der viser sig at mange fremmedledninger der forstyrer gravearbejdet.

Det har vist sig i projektet, at de oplysninger omkring placering af ledninger, som er modtaget fra de respektive ledningsejere delvis passer ift. virkeligheden. Det gælder både el, vand, fiber og telefon som ligger i jorden.

Når oplysningerne omkring ledningsens placering ikke passer ift. virkeligheden kan det ikke undgås at der kan ske brud på ledningen if. gravearbejde, selvom entreprenøren er påpasselig. Dette kan give gener hos beboerne i området.

Der vil sikkert være nogen der allerede har oplevet, at der har været lukket for drikkevandet.

Entreprenøren gør sit bedste for at det ikke sker, men det er svært at udgå.

Kontakt Kim Wilsleff-Milling, Dines Jørgensen & Co. A/S, på telefon 21 26 48 24 eller mail kwm@dj-co.dk hvis der er spørgsmål.

Skip to content