1

Se side 2-5 for mere info

2

Side 2 nuværende spærring

3

Kirkebakkevej – Atterupvej spærring

4

Atterupvej – Kammergave Mark spærring

5

Stopforbudstavler på Kirkebakkevej

Munke Bjergby

Separatkloakering – Etape 3

Kloakprojektet skrider fremad, og dette betyder, at vi snarest lukker Atterupvej. Dette medfører omkørsler for beboerne og den øvrige trafik.
I bør derfor køre efter omkørselsskiltene. Omkørslerne gælder i perioden 8/3-28/4-23 – først Etape 1 fra Skolebakken til Kammergave mark (side 4) og senere Etape 2 fra Skolebakken til Kirkebakkevej (side 3).
Ifm. gravearbejde udfor Skolebakken/Atterupvej som er et knudepunkt for kloakken, vil der ikke være mulighed for at køre til Skolebakken i ca. 2 dage.
Dette skyldes, at kloakledningerne er dybt i jorden, og vi skal have et par meter kloakledning med ind på Skolebakken for ikke at skulle lukke Atterupvej igen.
Vi henstiller til, at man i perioden ikke parkerer på Kirkebakkevej fra Atterupvej mod vest, men finder parkering hos naboer eller ved kirken.
Beredskab, politi mv. er informeret omkring lukning af Atterupvej og Skolebakken.

Side 2
 
 
 
 
 
 
 
Nuværende spærring

Side 3

 
 
 
 
 
 
 
 
Kirkebakkevej spærring

Side 4

 
 
 
 
 
 
 
 
Atterupvej
Kammergave Mark
spærring

Side 5

 
 
 
 
 
 
 
 
Kirkebakkevej stopforbuds tavler

Skip to content