Kloakseparering i Stenmagle

Kloakseparering i Stenmagle er udført, der resterer endnu enkelte mangeludbedringer. På Sorøvej i nordgående retning er trafikken stadig generet af små sætninger i de tværopgravninger, der er udført ind til ejendommene øst for vejen – disse vil blive udbedret og vil være helt forsvundet når der i 2013 lægges et færdigt slidlag. Vi beklager generne, men disse små sætninger er uundgåelige og vil være værst i starten.
I Stenmagle er der etableret nedsivning af vejvand på Hasselvej og Rønnevej samt den del af Mejerivej der forbinder ud til Sorøvej. Nedsivningen sker gennem kalkfiltre og er et eksperiment. Nedsivningen er valgt, fordi jorden er meget sandet og derfor velegnet til nedsivning, og så fordi vi derved undgår at “flytte” regnvand væk fra det sted, hvor det falder.

Sidste opdatering :  26. sep 2012

Kloakarbejdet i Stenmagle er nu så langt fremme, at der lukkes op for kørsel med personbiler på Stenmaglevej. Buslinien og kørsel med lastbiler er stadig henvist til omkørsel indtil det er muligt at få asfalteret Stenmaglevej. Trafikken kan være generet i dagtimerne da der fortsat etableres stikledninger til ejendommene fra nr. 23 til nr. 31.

Sidste opdatering:  14. feb 2012

Projektering af kloakseparering i Stenmagle er i fuld gang. Der er udført tv-inspektion af det eksisterende anlæg – og selve lægningen af de nye ledninger påregnes udført fra medio august med færdiggørelse inden jul 2011.

Sidste opdatering:  15. maj 2011

Skip to content