Projekt Karlsholtevej

Separatkloakering er afsluttet i denne omgang og der vil i foråret og sommeren 2013 blive udlagt nyt asfaltslidlag på de strækninger, der er ny-kloakeret. Der mangler nu separatkloakering i et område vest for Holbergsvej på dele af Rønnebærvej, Dr. Christiansenvej, Sømosevej og Rosenvej. Desuden skal Nybovej separatkloakeres. Disse arbejder påregnes udført som små projekter i de kommende år og vil blive udført i takt med, at Filadelfia, som vi har et meget positivt samarbejde med, udfører separeringer på Koloniens område øst for Holbergsvej.

Sidste opdatering :  07. mar. 2013

Separatkloakering pågår på Karsholtevej, Kildemosevej, Lundtoftevej, Toftebakken, Åvej og Bakkevej. På Karsholtevej er hovedledningerne lagt og vejen forventes asfalteret og genåbnet i uge 45. Lundtoftevej er udført mellem Åvænget og Kildemosevej, den resterende del op til Karsholtevej forventes færdig uge 48. Bakkevej forventes udført uge 42 til og med 45, der etableres omkørsel ad Bakkevænget og Åvej. Det samlede projekt er tidssat til færdiggørelse pr. 30 november.
Der udføres også separatkloakering af Holbergskolen. Dette har medført, at der er etableret et nyt regnvandsbassin overfor skolen. Arbejdet forventes afsluttet i uge 41.

Sidste opdatering :  26. sep 2012

Kloakering på Karlsholtevej i Dianalund er ved at være afsluttet, vejen påregnes åbnet for alm. trafik igen fra medio uge 9.
Der er påbegyndt kloakseparering på Danasvej i Dianalund. Vejen har tilkørsel fra både Dr. Sellsvej og Stationsvej og er derfor ikke helt spærret af for trafik.

Sidste opdatering :  15 feb 2012

Skip to content