Frederiksberg Nord

Der udføres pt. seperatkloakering af de sidste veje på Frederiksberg Nord. Arbejdet berører Egevangs Allé, Toften, Sønderskovsvej, dele af Mosedalsvej og Skovvej. Arbejdet forventes afsluttet i 2010, men p.gr. af situationen med vintervejret vil nogle kantstens- og asfaltarbejder formentligt skulle udskydes til foråret 2011.

Skip to content