Drikkevandet er igen helt fri for spor af sprøjtemiddelrester

Ved kontrol af drikkevandet udtaget 01.08.2018 blev der fundet spor af stoffet DMS (N-N-dimethylsulfamid), idet der blev målt 0,011 µg/l,

Ved kontrol af boringer blev der fundet spor af DMS i 3 af otte boringer, hvor den højeste målte værdi var 0,044 µg/l.

Selvom fundet af stoffet i drikkevandet og i boringer er langt under grænseværdien på 0,1 µg/l, har vi valgt at lukke de forurenede boringer midlertidigt, og kun indvinde fra boringer uden spor af sprøjtemiddelrester.

Ved en kontrol af drikkevandet udtaget 18.09.2018 kunne der ikke påvises spor af  DMS.

Skip to content