Der er registreret Spor af DMS i drikkevandet fra Sorø Vand A/S ved én kontrol i august 2018.

Der er aktuelt medieomtale af fund af pesticidstoffet DMS (N-N-dimethylsulfamid) i drikkevandsboringer, herunder hos Sorø Vand A/S.

Ved kontrol af drikkevandet udtaget 01.08.2018 blev der fundet spor af stoffet DMS idet der blev målt 0,011 µg/l,

Ved kontrol af boringer blev der fundet spor af DMS i 3 af otte boringer, hvor den højeste målte værdi var 0,044 µg/l.

Ved en kontrol af drikkevandet udtaget 18.09.2018 kunne der ikke påvises spor af  DMS, og der er ikke påvist spor i drikkevandet siden.

Selvom fundet af stoffet i drikkevandet og i boringer er langt under grænseværdien på 0,1 µg/l, har vi valgt at handle.

Alt tyder på, at sprøjtemidler anvendt i private haver tæt på boringerne er trukket ned til grundvandet tæt på enkelte af vore boringer.

Vi har ændret den måde, vi indvinder grundvand på, så vi ikke suger så kraftigt fra de påvirkede 3 boringer. Formålet er at begrænse mængden af vand, og dermed sprøjterester, der suges ned lige omkring boringen. Samtidigt er forventningen, at en større mængde af sprøjteresterne når at blive nedbrudt, før de når grundvandet, når de er længere tid under vejs.

I forbindelse med Vandets Dag 22. marts 2019 iværksættes en kampagne mod anvendelse af plantegifte i private haver.

Skip to content