Asfaltslidlag i Stenmagle

I foråret/sommeren 2013 vil der blive udført nyt asfaltslidlag på de veje i Stenmagle, der er blevet ny-kloakeret. På Sorøvej har Vejdirektoratet endnu ikke besluttet, om der skal udlægges slidlag på hele vejen eller om der skal udføre nyt slidlag på de opgravninger, der er efter kloakeringen.
Separatkloakering på egen grund er udført mange steder. Især ejerne på Hasselvej, Rønnevej og Mejerivej, hvor regnvandet skal nedsives på egen grund, er meget langt fremme. Det kan mærkes på Stenlille Renseanlæg hvor der i stigende grad kun modtages spildevand – og altså mindre regnvand i perioder med regn. Kloakseparering på egen grund må forventes fuldført inden sommeren 2013 idet fristen for udførelsen var sat til 6 måneder efter udførelsen af kloakseparering på hovedledningerne.

Skip to content