Aflæsning af vandmåler for 2018

Så er det igen blevet tid til aflæsning af vandmåler.

I uge 50 vil du modtage et aflæsningskort, som du kan udfylde og returnere med posten. Du kan også indberette via servicetelefonen eller benytte vores Kundeportal her på hjemmesiden i aflæsningsperioden.

Aflæsningen skal være Sorø Forsyningsservice A/S i hænde senest 10. januar 2019. (Gebyr ved for sen aflevering: kr. 250,00)

Selv om ejendommen modtager drikkevand fra privat vandværk, og vandmåleren allerede er aflæst til vandværket, skal der aflæses igen til Sorø Forsyning. Aflæsningen vil danne grundlag for årsaflæsningen.

Hvis Sorø Forsyning har udskiftet din vandmåler til fjernaflæst måler, vil du IKKE modtage aflæsningskort. Målerne vil blive fjernaflæst rettidigt af Sorø Forsyning.

Såfremt vi ikke har modtaget aflæsningen senest den 10. januar 2019, vil dit vandforbrug blive ansat skønsmæssigt, og det kan ikke forventes reguleret før ved afregning af den næste aflæsning.

Hvis du ikke har modtaget et aflæsningskort, så kontakt os først i det nye år med en aflæsning.

Skip to content