Vand

Tømningsordning
Nyheder
Mail
Forside

Mandag - Fredag

Torsdag tillige


Projekter
side oversigt
Mail
Site map
Hjem

10:00 til 12:00

13:00 til 15:00
Sorø Forsyning A/S
Åbningstider:
Ingen forstyrrelser i øjeblikke.
Vagttelefonen:
Kontakt tlf.nr. 57 87 08 00 for at bliver omstillet til vagttelefonen i dit område.
Spilædevand
Vand
Spildevand
Tømningsordning
Meld Fejl

Årsrapporter,  Protokoller fra generalforsamlinger og Årsrapporter fra intern overvågning
Vand
Vand er en livsnødvendighed. Omkring 70% af et voksent menneskes kropsvægt består af vand. På mange måder er vand en mirakelvæske, som er vigtig for alt levende.
Sorø Vandværk er det eneste offentlige vandværk i Sorø Kommune. Stenlille, Dianalund og andre byer forsynes med vand fra almene vandværker.
Hvis De vil se vandets kredsløb, kan De klikke ind på denne hjemmeside:

www.vandetsvej.dk
Meddelelse om ejerskifte
Ved ejerskifte, skal vandmåleren aflæses og aflæsningen meddeles til Sorø Forsyning. De kan benytte nedenstående pdf dokument. Når vi har modtaget denne flyttemeddelelse udfyldt med aflæsningen og navn på den nye ejer,sender vi en flytteafregning til sælger, hvor eventuel for meget opkrævet tilbageføres til sælgers bankkonto.
Fjernaflæste vandmålere Betjeningsvejledning
Meddelelse om ejerskifte