Om Sorø Forsyning

Her kan du få svar på typisk stillede spørgsmål

Om os

Vandsektorloven betød, at den kommunale vandforsyning og den kommunale spildevandsforsyning skulle udskilles som aktieselskaber i 2010. For at overholde anden lovgivning var det nødvendigt at oprette i alt 4 aktieselskaber, så det vi i daglig tale kalder Sorø Forsyning er juridisk opdelt i nedenstående 4 aktieselskaber.

Sorø Forsyning A/S (holdingselskab for nedenstående datterselskaber) ejet 100 % af Sorø kommune.

Sorø Spildevand A/S der ejer kloaksystem og renseanlæg.

Sorø Vand A/S der ejer vandledningsnet og vandværk.

Sorø Forsyningsservice A/S hvor personalet er ansat, og som står for driften af kloak- og vandforsyningen, herunder:

  • Driften af 5 større og mindre renseanlæg med tilhørende kloaksystemer. Ca. 8.000 ejendomme fordelt over hele kommunen er tilsluttet kloaksystemet.
  • Driften af tømningsordningen for bundfældningstanke. Ca. 2500 ejendomme er omfattet af tømningsordningen.
  • Driften af vandværk med tilhørende vandledningsnet. Ca. 3.300 ejendomme i Sorø by og omegn er tilsluttet vandledningsværket.
  • Anlægsarbejder i forbindelse med vand- og kloakforsyningerne
  • Al administration og kundekontakt.

Bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer i alle 4 selskaber
Rolf Mosegaard Laufer Clausen (Formand), Byrådspolitiker
Ivan Hansen (Næstformand), Byrådspolitiker
Mogens Schwensen, Byrådspolitiker
Flemming Jensen, Valgt af byrådet.
Per R. Andersen, Valgt af byrådet.

Medarbejderrepræsentanter i Sorø Forsyningsservice A/S
Tom Alex Grønkvist Olsen (teamleder)
Rene Schou Rasmussen (smed)
Birgitte Lykke Nielsen (økonomichef)

Forbrugerrepræsentanter i Sorø Vand A/S og Sorø Spildevand A/S
Arne Juel Jensen
Irene Juul Vissing

Kontaktoplysninger

Sorø Forsyningsservice A/S
Hovedgaden 60, 4295 Stenlille
Hovednr.: 57 87 08 00
CVR-nr: 33053673
EAN-nr: 5798007623999
mail@soroeforsyning.dk

Sorø Spildevand A/S
Hovedgaden 60, 4295 Stenlille
Hovednr.: 57 87 08 00
CVR-nr: 33053738
EAN-nr: 5798007624736
mail@soroeforsyning.dk

Sorø Vand A/S
Hovedgaden 60, 4295 Stenlille
Hovednr.: 57 87 08 00
CVR-nr: 33053770
EAN-nr: 5798007624743
mail@soroeforsyning.dk

Døgnvagt

Vores døgnvagt kan kontaktes udenfor kontortid via vores hovednummer 57 87 08 00 ved driftsforstyrrelser.

Døgnvagten kan IKKE besvare administrative spørgsmål.

Organisation

Kontakt

Sorø Forsyning
Hovedgaden 60
4295 Stenlille

Tlf: 57 87 08 00
mail@soroeforsyning.dk

Åbningstider

Mandag – Fredag – 10.00-12.00
Torsdag tillige – 13.00-15.00

Lukkedage

1. maj • 5. jun • 24 dec • 31 dec

Vagttelefon

Kontakt 57 87 08 00 for at blive stillet om til vagttelefonen i dit område