Nyttige links

Generelt

Sorø Kommune

Vi bor næsten 30.000 mennesker i Sorø Kommune. Den største by er købstaden Sorø. Derudover har vi Dianalund, Stenlille og Ruds Vedby som lidt mindre byområder. Resten af os bor “ude på landet” i mindre bysamfund som for eksempel Fjenneslev, Munke Bjergby eller Lynge.

Sikkerhedstyrelsen

Sikkerhedsstyrelsen skaber tryghed. De bruger deres viden til at mindske risikoen for personskade og tab af værdier til gavn for både virksomheder og forbrugere.

retsinformation.dk

retsinformation.dk er et nyt netsted, der giver adgang til det fælles statslige retsinformationssystem. Fra retsinformation.dk kan du søge i alle love og alle regler (bekendtgørelser, cirkulærer m. v.), der udstedes af ministerierne og de centrale statslige myndigheder), og i Folketingets dokumenter.

borger.dk

Borger.dk er borgernes samlede digitale indgang til den offentlige sektor. Portalen blev lanceret første gang i januar 2007, og version 3 af borger.dk blev offentliggjort i juni 2012.

Miljø

Miljøministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet er en sammenlægning af Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Miljøministeriet består desuden Miljøstyrelsen, NaturErhvervstyrelsen, Naturstyrelsen og Kystdirektoratet

Klimatilpasning

Klimatilpasningsportalen præsenterer viden om klimaændringer og klimatilpasning inden for en række temaer.

DMI

DMI varetager den meteorologiske betjening af samfundet inden for Rigsfællesskabet Danmark, Færøerne og Grønland med omliggende farvande og luftrum.

Danmarks Miljøportal

Miljøportalen opbevarer offentlige miljødata og stiller gratis webservices til rådighed for alle, som vil have adgang til miljødata.

Vand

Autorisationsregister

I Sikkerhedsstyrelsens autorisationsregister kan man søge eller tjekke, om en virksomhed har autorisation inden for el, vvs, kloak og gas. Alle virksomheder, som har autorisation fra Sikkerhedsstyrelsen, kan søges frem i autorisationsregisteret.

DANVA

DANVA er interesseorganisationen for alle, der arbejder professionelt med vand og spildevand. Foreningen er en selvstændig nonprofit forening, finansieret af medlemmerne og ved indtægtsdækket virksomhed.

GEUS

GEUS er en forsknings- og rådgivningsinstitution i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet – GEUS er partner i Geocenter Danmark – GEUS er tilknyttet EuroGeoSurveys

Kontakt

Sorø Forsyning
Hovedgaden 60
4295 Stenlille

Tlf: 57 87 08 00
mail@soroeforsyning.dk

Åbningstider

Mandag – Fredag – 10.00-12.00
Torsdag tillige – 13.00-15.00

Lukkedage

1. maj • 5. jun • 24 dec • 31 dec

Vagttelefon

Kontakt 57 87 08 00 for at blive stillet om til vagttelefonen i dit område