Sprøjtemiddelrester i drikkevandet lukker 3 boringer

I forlængelse af påvisning af spor af sprøjtemiddelrester i drikkevandet, er der udtaget prøver af vandet fra vore 8 boringer.

Desværre er der fundet spor af sprøjtemiddelrester i 3 af 8 boringer.

Selvom alle 3 målinger er langt under grænseværdien på 0,1 µg/l, har vi valgt at lukke de forurenede boringer midlertidigt, og kun indvinde fra boringer uden spor af sprøjtemiddelrester.

Vi kan indvinde den nødvendige vandmængde fra disse boringer i en ikke tidsbestemt periode, mens vi finder en mere varig løsning.

I alle tilfælde er der påvist spor af stoffet DMS (N-N-dimethylsulfamid), hvor den højeste målte værdi er 0,044 µg/l,

DMS stammer fra et sprøjtemiddel, der var lovligt at anvende indtil 1997.

Kontakt

Sorø Forsyning
Hovedgaden 60
4295 Stenlille

Tlf: 57 87 08 00
mail@soroeforsyning.dk

Åbningstider

Mandag – Fredag – 10.00-12.00
Torsdag tillige – 13.00-15.00

Lukkedage

1. maj • 5. jun • 24 dec • 31 dec

Vagttelefon

Kontakt 57 87 08 00 for at blive stillet om til vagttelefonen i dit område